Abstrakt Fotografi

< Tilbage

Abstrakt fotografi skal udfordre beskuerens fantasi

Hvor­dan definerer man hvad der er et abstrakt fotografi? Efter min mening, så er et abstrakt foto et billed som udfor­drer beskurens fan­tasi. Helst i sådan en grad, at han i en læn­gere peri­ode ikke rigtig ved, om det har ser, også er det han tror det er. Abstrakte billeder kan bestå af lys og skyg­ger der dan­ner for­mer, eller uddrag af en hel­hed, som i sin isol­erede til­stand, bliver et inspir­erende eller flot selvstændigt motiv.

Indgangsvin­klerne til denne type fotografi er der­for kun begrænset af din egen fan­tasi og dit øje for detal­jer. Og får man først beg­y­ndt på at jage abstrakte motiver, så kan man blive helt bidt af opgaven.

Hvad skal du bruge? Et kam­era og et godt øje for detal­jen der er afgørende for, om du får et godt resul­tat. og savner du lidt inspi­ra­tion eller gerne vil se nogle andre eksem­pler, så klik her.

Share Button