Portrætter

< Tilbage

A-FYS – posters

Posterserie lavet til A-FYS i Solrød Strand.

Blackbox – et firmaportræt

Modelportrætter

Børn

Portrætter – Hvad er et godt portræt?

Hvad er et godt portræt! Det er meget forskel­ligt hvad der opfattes som et godt portræt. De fleste forbinder ordet portræt med et billede af en eller flere per­soner, og de bedøm­mer ofte “kvaliteten” af portræt­tet på, hvor vel­lig­nende den eller de afbillede per­soner er. Det er sjældent teknikken bag optagelsen der bliver fremhævet. Og det er jo egentlig også lig­e­gyldigt, hvis beskueren bare kan lide resultatet.

Men et portræt kan være meget mere end blot et billede af en per­son. Dyr portræt­teres ofte, og er vel en naturlig følge fra et per­son portræt. Men et portræt kan jo også være et miljø, et socialt­portræt, hvor men­neskene vises i sam­men­hæng med deres omgivelser. En sand mester i sociale­portræt­ter er Viggo Rivad. Viggo Rivad er desværre ikke blandt os mere. Hans fan­tastiske sort-hvide billeder af men­nesker og miljøer, har altid været en af mine store inspi­ra­tionskilder. Kik efter hans bøger næste gang du kom­mer forbi en stor boghan­del. Jeg kan ikke forestille mig, at du ikke bliver betaget af hans værker.

Der er rigtig mange kendte uden­landske portræt­fo­tografer. Blandt mine favorit­ter er Richard Ave­don, som gen­nem en men­neskealder har lev­eret fan­tastiske portræt­ter af kendte og min­dre kendte per­soner. I en anden boldgade spiller Hel­muth New­ton og hans pro­vok­erende mod­e­fo­tos, Irvin Penn der var super fotograf hos Time Mag­a­zine og Diane Arbus. Der er mange flere. Søg på net­tet. Det er tonsvis af inspiration.

Selv bruger jeg gerne det forhån­den­værende lys hvis det er muligt. Det giver, i mine øjne, de mest stemn­ings­fyldte portræt­ter. Men er det ikke muligt at bruge det naturlige lys i rum­met, så anven­der jeg 1–3 lyskilder, alt afhængig af hvilken stemn­ing der skal til­føres portræt­tet. Her på siden finder du flest “stan­dard­portræt­ter”, og så lidt vari­anter over emnet.

Hvad skal du bruge af udstyr? Naturlig lys, flash eller foto­lam­per, et godt kam­era, en eller flere reflek­torer og måske en lysmåler. Så er du godt klædt på.

Share Button