Øresundsbroen

Anden arkitektur:     Dubai     New York     Pariserhjul     The Turning Torso     Ørestaden                 < Tilbage

Øresundsbroen

Øresundsbroen vækker ikke bare opsigt og begejstring i Danmark og Sverige, men arkitekter fra resten af verden har omtalt byggeriet i rosende toner, både hvad udformning og selve projektets gennemførelse angår. Specielt konstruktionsarbejdet med sænketunnelen har dannet præcedens for nye tunnelbyggerier.

Broen er tegnet af arkitekt, MAA Georg K. S. Rotne.[3] Selve brokonstruktionen er en 7,85 km lang skråstagsbro, en type bro man også kender fra Farøbroen. Broen strækker sig fra tunnelens opkørsel på den 4,05 km lange kunstige ø Peberholm lidt syd for øen Saltholm og til Lernacken lidt syd for Malmø. 2,5 km af selve broen ligger i Danmark, mens de resterende 5,35 km befinder sig i Sverige.

Spandet uden bropiller er med 490 meter løsthængende bro med 57 meter mellem vej og havoverflade en af verdens største. De højeste bropiller rager 203,5 meter op over Øresund. Selv om det meste af skibstrafikken i det meget trafikerede Øresund går hen over Drogden-strædet, hvorunder tunnelen løber, er det alligevel muligt for endog meget store skibe at passere under selve broen. Tunnelkonstruktionen er 4.050 meter lang, hvoraf 3.510 meter er decideret tunnel, mens der i hver tilkørselsende er 270 meter tunnelnedkørsel. Tunnelen består af fire separate rør, i tunnelen løber jernbanen i samme niveau som vejene, mens de to jernbanespor løber under de fire vejspor på broen.

Broen er lettere buet, i stedet for lige, primært af æstetiske årsager.[4]Kilde Wikipedia.

Share Button